ورود به دنیای دیجیتال و توجه بیشتر به بحث امنیت سازمان‌ها

دغدغه بزرگ مدیران ارشد فناوری اطلاعات (CIO) غلبه بر روش‌های قدیمی و ورود به دنیای دیجیتال است

سال 1984 سالی بود که طی آن هند با دگرگونی دیجیتال و ورود به دنیای فناوری اطلاعات و تغییر سیاست‌های حوزه تلکام، آغاز عصر دیجیتال هند را رقم زد. به زودی، کارشناسان IT هندی، اداره بخش مهمی از حوزه فناوری اطلاعات را به عهده گرفتند. امروزه هند با داشتن بیش از 800 میلیون کاربر اینترنت و قرار گرفتن در رتبه دوم بازار صنعت IT در جهان، به عامل استحکام تمام کسب‌و‌کار‌ها و زیر‌بنا‌ها تبدیل شده است.

زیر‌بنای بخش فناوری اطلاعات به یکی از اجرای مهم کسب‌و‌کار‌ها و شاخصی برای اندازه‌گیری میزان رشد و سود‌دهی آنها تبدیل شده است. بسیاری از سازمان‌ها هنوز از نسخه‌های قدیمی XP و نمایشگر‌های CRT و یا سرور‌های NT استفاده می‌کنند. همین موضوع به مسئله‌ای اساسی برای سازمان‌ها و حتی بدنه حکومت تبدیل شده است.

باید آگاه بود که فناوری هر شش ماه یکبار تغییر می‌کند، و دنیای دیجیتال باید خود را با کسب‌و‌کار‌ها هماهنگ کند. با وجود تغییرات سریع در حوزه فناوری، یکی دیگر از چالش‌هایی که بخش IT کسب‌و‌کار‌ها با آن رو‌به‌رو خواهند بود، بحث امنیت است. حمله اخیر باج‌افزار Wanna Cry نمونه‌ای بود که نشان می‌داد حمله کنندگان اینترنتی، از اکسپلویت‌های قدیمی به‌روز رسانی نشده استفاده کردند‌، که در نتیجه آن حجم زیادی از اطلاعات سازمان‌ها از بین رفت.

امروزه سازمان‌ها باید به زیر‌بنای IT توجه بیشتری داشته، و آن را به عنوان عاملی برای موفقیت در کسب‌و‌کارشان در نظر بگیرند. مدرنیزه کردن دانش IT و به کارگیری آخرین راه‌حل‌های امنیتی جامع و کامل، محیط سازمان را ایمن کرده و از داده‌ها و اعتبار آن حفاظت می‌کند.

تا سال 2020، استفاده از فناوری SMAC و اتوماسیون به عنوان روشی برای رشد کسب‌و‌کار‌ها، فرصت بزرگی برای راه حل‌های امنیتی بوجود می‌آورد که به بخش مهمی از حوزه فناوری اطلاعات تبدیل شوند. به این ترتیب، با پیشرفته و مدنیزه شدن کسب‌و‌کار‌ها، دانش IT بیش از پیش برای موفقیت سازمان‌ها حیاتی و ضروری خواهد بود.
  • بازه زمانی که دوست دارید با شما تماس بگیریم را انتخاب کنید.