[cz_gap height=”120px” id=”cz_74031″ height_tablet=”80px”]
[cz_title icon_before_type=”icon” id=”cz_98074″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”color:#ffffff;background-color:#8bc34a;margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” icon=”fa czico-027-shield-1″]

امنیت تبلت eScan

نسخه اندروید[/cz_title]

امنیت eScan برای تبلت‌های مجهز به سیستم عامل اندروید، به طور خاص برای حفاظت از تبلت‌ها و داده‌های شخصی شما در برابر نفوذ بد‌افزار‌ها طراحی شده است. این نرم‌افزار با پشتیبان‌گیری از داده‌های از دست رفته/ به سرقت رفته دستگاه شما، می‌تواند از راه دور آنها را قفل، باز و یا پاک کند.

 

[cz_button title=”دانلود اطلاعات کامل” btn_position=”cz_btn_left” sk_button=”font-size:18px;background-color:#8bc34a;border-radius:4px;” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” text_effect=”cz_btn_txt_move_right” id=”cz_45594″ link=”||target:%20_blank|” sk_hover=”color:#ffffff;” icon=”fa czico-042-shopping-cart-1″ sk_icon_hover=”color:#ffffff;” cz_button=””][cz_gap height=”30px” id=”cz_75216″]
[cz_image css_position=”relative;float:left” cbg=”cz_bg_dots cz_bg_bl” image=”3283″ id=”cz_44628″ sk_css=”margin-top:0;margin-right:auto;margin-left:auto;” svg_bg=”_class_svg_type:dots;_class_svg_size:1;_class_svg_color:#000000;top:50px;left:50px;”][cz_gap id=”cz_95486″]
[cz_gap height=”120px” id=”cz_74031″ height_tablet=”80px”][cz_title shape=”icon” shape_icon=”fa czico-022-shield-4″ id=”cz_51193″ sk_shape=”color:rgba(139,195,74,0.1);”]

فواید و ویژگیها 

[/cz_title][cz_gap height=”80px” id=”cz_74031″]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”240px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”نمایش کمتر” id=”cz_21396″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_60844″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1281″]

رد یابی ساده دستگاه مفقود شده/ به سرقت رفته

[/cz_title]

نرم‌افزار eScan با داشتن دو قابلیت Locate Device و Scream، می‌تواند به درستی محل تبلت مفقود شده/ به سرقت رفته شما را پپدا کند.

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”210px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”نمایش کمتر” id=”cz_82575″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_88009″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1271″]

نظارت بر فعالیت آنلاین کودکان شما

[/cz_title]

آنتی ویروس eScan، با کنترل میزان دسترسی کودکان به اپلیکیشن‌ها، بازی‌ها و وب‌سایت‌های نامناسب، از آنها در برابر خطرات اینترنتی محافظت کرده و کنترل والدین را ساده‌تر می‌کند.

 

 

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”240px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”” icon_less=”” id=”cz_76515″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_39408″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1280″]

بررسی میزان امنیت اپلیکیشن‌های نصب شده

 

[/cz_title]

قابلیت Privacy Advisor این نرم‌افزار،‌ درجه امنیت تمام اپلیکیشن‌های نصب شده روی دستگاه شما را سنجیده و لیستی از اپلیکیشن‌های مورد تایید دستگاه ارائه می‌دهد.

 

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”240px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”نمایش کمتر” id=”cz_36635″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_76165″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1273″]

حفاظت از داده‌های دستگاه مفقود شده/ به سرقت رفته

 

[/cz_title]

قابلیت فیلترینگ تماس‌ها و پیامک‌های eScan، از ورود هر‌گونه تماس‌ و پیامک‌ نا‌خواسته جلوگیری می‌کند. همچنین این ویژگی می‌تواند محتوای پیامک یا تماس‌ها را نیز فیلتر کند. برای دسته بندی تماس‌ها و پیامک‌ها می‌توانید از وایت لیست یا بلک لیست این نرم‌افزار نیز استفاده کنید.

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”210px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”نمایش کمتر” id=”cz_58541″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_78270″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1282″]

ارائه امنیت کامل شبکه

[/cz_title]

امنیت شبکه eScan، وب‌سایت‌های مخربی که کاربر از آنها دیدن کرده را شناسایی و دستگاه شما را به طور کامل در مقابل خطرات این وب‌سایت‌ها ایمن می‌کند.

 

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″][cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”240px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”نمایش کمتر” id=”cz_99023″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_66249″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1293″]

کنترل اپلیکیشن

[/cz_title]

بر اساس این ویژگی، دانلود اپلیکیشن‌‌ها محدود می‌شود، مگر آنکه از قبل مورد شناسایی و تایید eScan قرار گرفته باشند. تنها راه دسترسی به دانلود اپلیکیشن، وارد کردن پسورد eScan در سیستم‌های مجهز به اندروید است.

 

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_94665″ sk_overall=”background-color:#fcfcfc;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(10,0,0,0.1);border-radius:30px;” sk_hover=”border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8bc34a;”][cz_show_more_less height=”210px” gradient=”” more=”” icon_more=”” less=”نمایش کمتر” id=”cz_82575″ sk_button=”font-size:14px;”][cz_title icon_before_type=”image” id=”cz_33674″ sk_overall=”padding-left:0px;margin-left:0px;” sk_icon_before=”margin-right:0px;margin-bottom:10px;margin-left:20px;border-radius:30px 30px 30px 0px;” image_as_icon=”1274″]

از بین بردن داده‌های دستگاه مفقود شده/ به سرقت رفته از راه دور

 

[/cz_title]

قابلیت Privacy Advisor این نرم‌افزار،‌ درجه امنیت تمام اپلیکیشن‌های نصب شده روی دستگاه شما را سنجیده و لیستی از اپلیکیشن‌های مورد تایید دستگاه ارائه می‌دهد.

 

[/cz_show_more_less][/cz_content_box][cz_gap height_tablet=”20px” height_mobile=”10px” id=”cz_12768″]
[cz_gap height=”120px” id=”cz_74031″ height_tablet=”80px”]

پیش نیازهای نصب

 

For Android

Android 2.3 OS and above or Cyanogen OS 12.0

Storage Space: 15-20 MB

Note – Rooted devices are not supported

Note – Rooted devices are not supported

 

 

[cz_gap height=”80px”][cz_content_box type=”1″ fx=”fx_up” css_animation=”none” id=”cz_102692″ sk_overall=”color:#ffffff;background-color:#8bc34a;padding-right:50px;padding-left:50px;border-radius:10px;box-shadow:0px 10px 40px rgba(206,206,206,0.3);” sk_overall_mobile=”padding:30px 20px 40px;”]
[cz_title icon_before_type=”icon” smart_fs=”true” text_center=”true” icon=”fa czico-078-support” id=”cz_82484″ sk_icon_before=”font-size:38px;color:#ffffff;background-color:rgba(139,195,74,0.83);margin-left:20px;border-radius:50px;” sk_overall_tablet=”text-align:center;” sk_icon_before_tablet=”margin-right:0px;margin-bottom:25px;”]

رضایت مشتریان ما اتفاقی نیست…

مهم نیست شما مشتری ما باشید یا نه، متخصصان ما به شما مشاوره رایگان می دهند.[/cz_title]

[cz_button title=”تماس با مشاوران” btn_position=”cz_btn_center” sk_button=”font-size:20px;color:#8bc34a;background-color:#ffffff;padding-right:30px;padding-left:34px;margin:20px auto 0px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;border-radius:50px;” sk_button_mobile=”font-size:14px;” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:rgba(255,255,255,0.01);” icon=”fa fa-angle-left” effect=”cz_btn_fx_3″ link=”url:https%3A%2F%2Fwww.escaniran.com%2Fcontact%2F||target:%20_blank|” id=”cz_101115″]
[/cz_content_box][cz_gap height=”80px”]