8 دی 1397

اهمیت امنیت داده در بخش تولید

نیاز صنعت ساخت و تولید به امنیتی جامع و یکپارچه بخش ساخت و تولید برای افزایش بازدهی خود به شبکه‌های IT وابسته است. به دلیل وضعیت آشفته شبکه IT، مدیریت سیستم‌ها برای این بخش چالش بر‌انگیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از داده‌ها در اثر استفاده از دستگاه‌های قابل حمل غیر‌مجاز، بدافزار‌های موبایل، تروجان و دانلود اپلیکیشن‌های نا‌شناس توسط کاربران به سرقت می‌روند. بنابراین برای […]
8 دی 1397

اهمیت امنیت داده در بخش تولید

نیاز صنعت ساخت و تولید به امنیتی جامع و یکپارچه بخش ساخت و تولید برای افزایش بازدهی خود به شبکه‌های IT وابسته است. به دلیل وضعیت آشفته شبکه IT، مدیریت سیستم‌ها برای این بخش چالش بر‌انگیز شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از داده‌ها در اثر استفاده از دستگاه‌های قابل حمل غیر‌مجاز، بدافزار‌های موبایل، تروجان و دانلود اپلیکیشن‌های نا‌شناس توسط کاربران به سرقت می‌روند. بنابراین برای […]  • بازه زمانی که دوست دارید با شما تماس بگیریم را انتخاب کنید.