20-مورد-از-برنامه‌ها-در-یک-سیستم-امتیازدهی-و-رتبه‌بندی،-مورد-تست-و-بررسی-قرار-گرفتند.