شناسایی و جلوگیری از پیشروی دشمن درون سازمانی

مقابله با تهدید داخلی

امروزه بسیاری از سازمان‌ها در برابر تهدیدات داخلی، خطا‌های انسانی و حملات مخرب آسیب‌پذیر هستند. طبق گزارش‌ها، تقریبا 60% از سرقت داده‌هایی که در کشور هند رخ داده، ناشی از تهدیدات درون سازمانی بوده است. این تهدیدات می‌توانند از سوی کارکنان حال حاضر یا قدیمی سازمان، پیمان‌کار‌ها، شرکای تجاری و یا کسانی که به صورت قانونی اجازه دسترسی به شبکه و داده‌ها را دارند، اتفاق بیفتد. این افراد می‌توانند چه سهواً و چه از روی عمد با در اختیار قرار دادن اطلاعات و مدارک حیاتی و مهم سازمان به افراد خارجی، امنیت مجموعه را مختل کنند.

امروزه به‌شدت توصیه می‌شود که ابزار‌های دفاعی قدرتمندی در سازمان‌ها به کار برده شده و هم‌زمان نیز آموزش‌های لازم و کافی در این رابطه به پرسنل ارائه شود. این راهکار کمک می‌کند که هم سازمان و هم کارکنان برای رویارویی با هر‌گونه تهدید امنیتی، آمادگی کافی داشته باشند. برای دستیابی به این هدف، یک سیستم امنیتی پیشرفته و قدرتمند مانند eSacn’s range of enterprise products (eScan Corporate 360)، می‌تواند نقطه پایانی بر نا‌امنی‌های شبکه باشد. در ادامه به ویژگی‌هایی اشاره می‌کنیم که قادر است نبود امنیت در شبکه را ریشه‌کن کند:

  •  مدیریت نقش محور
  •  مدیریت دارایی
  • مدیریت دستگاه‌های موبایل (MDM)
  • به‌روز رسانی Client Live  • بازه زمانی که دوست دارید با شما تماس بگیریم را انتخاب کنید.